Smlouvy a záměry obce

Zastupitelstvo obce schválilo záměr pořídit změnu územního plánu č.1 obcí Vílanec a Loučky.
Vlastníci pozemků nebo staveb mohou podávat návrhy na změnu územního plánu do 31.12.2021
na předepsaném tiskopisu (PDF)             .....zde  
na předepsaném tiskopisu (WORD)         ..... zde

Dendrologický posudek zeleně v obci Vílanec - duben 2021  zde
Dendrologický posudek v obci Vílanec - září 2021 ...........zde 

Smlouvy obce