Cookie Consent by Free Privacy Policy website

GDPR - informace

Obec Vílanec
Se sídlem Vílanec 43, 588 35 Vílanec
IČ: 00543772
 
, jako správce osobních údajů ustanovil v souladu s  čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) pověřence pro ochranu osobních údajů.  
                
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 
Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR
se sídlem: Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
IČO: 75007894
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na webu: https://www.trestsko.cz/kontakt/
 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zejména:
a) poskytuje informace a poradenství správci a zpracovatelům, jejich zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech podle GDPR a dalších souvisejících předpisů,
b) monitoruje soulad s GDPR a dalšími právními předpisy a vnitřními normami správce upravujícími oblast ochrany osobních údajů,
c) poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
d) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování,
f) na pověřence pro ochranu osobních údajů se mohou obracet subjekty údajů
ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR.

 
 
Na pověřence se tedy můžete obrátit s Vašimi dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, týkajících se Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy obce, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na správce osobních údajů. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit. Případně Vám přímo poskytne základní informace a konzultaci.
Odpovědný za vyřízení Vašich podání je však výhradně samotný správce osobních údajů.
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázán mlčenlivostí, tajemstvím nebo důvěrností v souladu s právem Unie nebo členského státu.