Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Prohlášení o přístupnosti

Obec Vílanec se zavazuje zpřístupnit své webové stránky souladu s pravidly o přístupnosti dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a povinnostmi plynoucími ze zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Dle § 8 zákona o přístupnosti Obec Vílanec uvádí následující:
Tyto internetové stránky splňují v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 kritéria přístupnosti, s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty získává Obec Vílanec již jako tzv. nepřístupné (od partnerů obce, vygenerované určitým systémem, apod.). Obec Vílanec však má často povinnost tyto dokumenty zveřejnit, tudíž tak v souladu s příslušnými právními předpisy činí. Podobně, některé starší fotografie zveřejněné na těchto webových stránkách postrádají alternativní textový popis a některá videa mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se shora uvedenými předpisy by však v tomto případě představovalo, zejména s ohledem na odhadované náklady, pro Obec Vílanec nepřiměřenou zátěž, a tudíž Obec Vílanec prozatím ponechává v souladu s § 7 zákona o přístupnosti tyto dokumenty v původní podobě.

Některé informace na těchto webových stránkách jsou dostupné v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer ad.). Většina dokumentů ve formátu PDF lze také přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích.
Dále se na těchto webových stránkách nachází dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods apod.). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Pokud na těchto webových stránkách zaznamenáte bariéru či neshodu s podmínkami k přístupnosti, můžete ji oznámit na následující emailovou adresu: starosta@obec-vilanec.cz, případně písemně na adresu obce:

Obec Vílanec 
Vílanec 43 
588 35 Vílanec