Jak zaplatit za svoz odpadu a poplatek ze psů

Možnost zaplacení poplatku za svoz odpadů a psy převodem na účet

Konkrétní částku za svoz odpadu a psy naleznete v aktuálních vyhláškách obce včetně data splatnosti.
Vyhlášky lze najít na webových stránkách obce Vílanec.
Poplatky za komunální odpad a psy lze platit hotově na úředních hodinách každou středu od 16.00 do
17.30 hodin nebo převodem na účet.
Informace o platbě bankovním převodem na účet Obce Vílanec, Vílanec 45, 58835
Číslo účtu: 4027681/0100
Částka: pozorně sečtěte poplatky za odpad a psy
Variabilní symbol: popisné číslo Vašeho domu
Poznámka/popis platby: zde prosím uveďte - jméno osoby/příjmení rodiny
- počet osob, za které hradíte poplatek za odpady
- počet psů, za které hradíte poplatek za psa
Příklad č. 1: Rodina Králova (2 dospělí, 2 děti, 2 psi). Adresa Vílanec 999.
Platba bude provedena jedna za celou rodinu: celkem za poplatky 4 x 500 + 50 + 75 = 2125 Kč
variabilní symbol: 999
poznámka: Královi, 4 osoby, 2 psi
Příklad č. 2: Rodina Princova (2 dospělí, 1 pes). Adresa Loučky 111. Zde zaplatí každý sám za sebe.
Platba 1: Platba 2:
celkem za poplatky 500 + 50 = 550 Kč celkem za poplatky 500
variabilní symbol: 111 variabilní symbol: 111
poznámka: Jan Princ, 1 osoba, 1 pes poznámka: Jana Princová, 1 osoba