Co je nového

Dne 26.11.2021 byl usnesením vlády České republiky vyhlášen nouzový stav - průběžně vkládáme rozhodnutí k epidemii na záložku COVID 19
V průběhu listopadu a prosince se budou vyměňovat vodoměry ve Vílanci, práce zajišťuje Vodárenská akciová společnost,a.s.