Co je nového

Zastupitelstvo obce schválilo záměr pořídit změnu územního plánu č.1 obcí Vílanec a Loučky.
Vlastníci pozemků nebo staveb mohou podávat návrhy na změnu územního plánu do 31.12.2021
na předepsaném tiskopisu (PDF)             .....zde  
na předepsaném tiskopisu (WORD)         ..... zde

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:
8. října 2021 od 14 hodin do 22. hodin
9.října 2021 od 8 hodin do 14 hodin 
Oznámení o době a konání voleb v roce 2021   zde .....
Stanovení min. počtu volební komise       zde ....