Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Územní plán obce Vílanec

Návrh OOP
Návrh na vydání změny č.1 Územního plánu obce Vílanec .... zde  vyvěšeno dne 27.10.2023
Veřejná vyhláška -  Magistrát města Jihlavy zahajuje projednání návrhu zadání úzernního plánu obce Vílanec ... zde 
vyvěšeno dne 25.8.2023

Návrh zadání územního plánu obce Vílanec .... zde 

O pořízení územního plánu Vílanec rozhodlo zastupitelstvo obce na 3. zasedání dne 7. 12.
2022, bod usnesení č. 4, číslo usnesení 29. Návrh zadání byl vypracován na základě územně
analytických podkladů doplněných průzkumy a rozbory v rozsahu správního území obce.
Po dobu projednání je možné do návrhu zadání nahlédnout na úřadu územního plánování
Magistrátu města Jihlavy a na Obecním úřadu ve Vílanci, a to v době úředních hodin, nejlépe
po předchozí domluvě. S dokumentací je možné také se seznámit na webových stránkách
statutárního města Jihlavy (www.jihlava.cz, odkaz: město a úřad – územní plánování – územní
plány a územní studie – Vílanec;
 https://pupo.kr-vysocina.cz/up/global-search/588156
...... zde