Na základě změny podmínek Autorizované obalové společnosti EKOKOM, které vešly v platnost od roku 2019 je možné sbírat do jedné nádoby (žlutý kontejner) až 3 druhy odpadů. Po projednání se společností ASMJ, která provozuje třídící linku na separovaný odpad, je  od začátku roku do nádob na sběr plastů a nápojových kartonů, možné rovněž ukládat i drobný kovový odpad, jako např. hliníkové plechovky od nápojů, kovové plechovky od konzerv, víčka od jogurtů apod. Toto opatření nemá za cíl nahradit sběr kovového odpadu, který si obce organizují, ale pouze ulehčit domácnostem nakládání s odpady.

Novinky

Zasedání zastupitelstva č. 10

23.10.2019

Velkoplošná deratizace 15., 21. a 31.10.

20.10.2019

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

16.10.2019

Týden pěstounství

4.10.2019

Noviny Jihlavské radnice

22.8.2019

Geoportál Jihlava

8.8.2019

Odpadové hospodářství v obci

5.8.2019

Zajímavost

9.7.2019

archiv

TOPlist