Dotace v roce 2021

ID Název projektu  Požadovaná částka v Kč   Schválená částka v Kč   Vyplacená částka v Kč  Číslo usnesení
žádosti
KÚ - FV02748 - Bezpečná  doprava 2020 Zastávka ve Vílanci      200 000    198 109 28.05.2021
KÚ - FV02766 - Jednorázové akce 2020 Křest praporu a znaku obce v 5/21      32 800    
Hasičský záchraný sbor Jihlava Zásahové vozidlo SDH     450 000   HZS Kraje Vysočina
KÚ - FV2811 - Odpady 2021 Odpady ve Vílanci       100 000  -   -  podáno 17. 3. 2021
KÚ - FV2813 - Sportoviště 2021 Sportujeme ve Vílanci         14 040   14 040   podáno 23. 3. 2021
KÚ - FV2812 - Infrastruktura cest. ruchu 2021 Vílanec         46 350     46 350   podáno 6. 4. 2021
KÚ - FV2819 - Venkovské služby 2021 Knihovna ve Vílanci         20 000     20 000   podáno 21. 4. 2021
KÚ - FV2796 - Regionální kultura 2021 "Hraní deskových her je návykové"         10 000     podáno 21. 4. 2021
Škoda Stromky Smrčky do lesa         70 000                 -                    -   podáno 6. 4. 2021
Státní fond Ministerstva financí Oprava márnice          115 400                 -                    -   vyčerpáno za 12 hodin
MAS Třešťsko Jednorázová kulturní akce               3000       3 000      3 000 podáno 15. 3./6.21
KÚ - Dotace na provoz dotace na provoz obce             35400        35 400      35 400 VI.21
KÚ - Dotace na provoz dotace na provoz obce             35400        35 400    
Volby 2021 Volby 2021        
Hospodaření v lesích 26751/OHL/2020 Hospodaření v lese-obnova les. porostů          550 000     podáno 2/2021
Hospodaření v lesích 26685/2020 Hospodaření v lese-obnova les. porostů          226 520     podáno 2/2021
FV02791-16_02_21-53 Oprava fasády na KD  ve Vílanci       100 000    100 000     100 000 podáno 17. 2. 2021
Nadace Partnerství Lesopark Vílanec         60 000     podáno 21. 5. 2021
Nadace ČEZ - Podpora regionů 2021 Kontejnerová stání ve Vílanci        240 000     podáno 23. 5. 2021
           
Celkem   1626110 936990 336509