Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vílanecké rašeliniště a rašeliniště Loučky

Vílanecké rašeliniště

Prameništní svahové a údolní rašeliniště v katastru obce Vílanec protékané neupravenou vodotečí nad rybníkem se vzácnou a ohroženou květenou a vzácnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Rašeliniště zarůstá nálety dřevin.Zbytek svahového a přechodového rašeliniště s některými ohroženými a fytogeograficky zajímavými druhy a přilehlá rašelinná olšina v údolí Popického potoka.
Předmětem ochrany jsou ekosystémy prameništního lučního rašeliniště, rašelinné a přípotoční olšiny, potoka a rybníka.
Celková plocha 8,2 ha.
Mapa
 
Nejvýznamnější rostliny: kruštík bahenní (Epipactis palustris), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), tolije bahenní (Parnassia palustris), bařička bahenní (Triglochin palustre), ostřice blešní (Carex pulicaris), ostřice latnatá (C. paniculata).
Nejvýznamnější živočichové: mravenec rašelinný (Formica picea), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), bekasina otavní (Gallinago gallinago).
Na podzim 2007 vybudovali členové ČSOP Jihlava v rámci managementových opatření PR Vílanecké rašeliniště dvě nové tůně na místě původních vyjetých kolejí od lesnických těžebních strojů. Tůně jsou situovány na jihozápadním okraji plochy rašeliniště.
 

Rašeliniště Loučky

Prameništní svahové a částečně i údolní rašeliniště a zachovalé slatiniště s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich společenstev v katastru obce Loučky (místní část obce Vílanec).
Celková plocha 5,92 ha
Mapa
 
Nejvýznamnější rostliny:suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), tolije bahenní (Parnassia palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zábělník bahenní (Comarum palustre),
Nejvýznamnější živočichové: mravenec rašelinný (Formica picea), čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), cvrčilka zelená (Locustella naevia), sluka lesní (Scolopax rusticola).