Knihovna

Otevírací doba je každé liché pondělí od 17 do 19 hodin.
mail: knihovna@obec-vilanec.cz
odpovědná osoba: paní Stanislava Čechová kontakt: 733 667 985
Kromě půjčení knížek je zde možnost využít počítač s připojením k internetu.
Odkaz: https://www.knihovna-ji.cz/159-odkazy.html