Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Historie Vílaneckých hasičů

sahá do minulého století. Přesnější datum založení se zatím nepodařilo zjistit. Důvodem je, že veškeré písemnosti vztahující se k činnosti spolku dobrovolných hasičů do roku 1945 nebyly nalezeny, nebo byly odsunem německého obyvatelstva zničeny. Z některých pramenů se dá zjistit, že v roce 1924 obec požádala jihlavskou stavební kancelář Architekta Alberta RINDTA vypracovat plán na stavbu hasičské zbrojnice. Firma plán vypracovala 22.února 1924 podle kterého zbrojnice byla postavena.
Novodobá historie započala v roce 1945 příchodem nových osídlenců. V tomto roce byl založen sbor dobrovolných hasičů Vílanec. V té době se stali členy hasičů muži z většiny rodin. Starostou byl zvolen Josef Havlena, velitelem František Kühtreiber a strojníka vykonával Jan Prakesch. Již od samého počátku se stal okrskovým výpadovým sborem. Výbava sboru byla na dobré úrovni se starším hasičským automobilem, motorovou stříkačkou na krytém dvoukolovém podvozku a k tomu potřebná hasicí výbava. Hasičské auto od počátku řídil Jaroslav Zwanzger. Veškeré písemnosti včetně vedení kroniky měl na starosti pan učitel Berka.
Od samého vzniku se hasiči zůčastnili při likvidaci všech požárů jak budov, tak lesů v okolí. První větší požár, kde zasahovali byl areál Státního statku na Kasárnách, to bylo asi v r. 1953. Pak 10.12.1965 ve Vílanci při požáru Prakeschovy stodoly plné slámy a jetele. Zde zasahovaly ještě další čtyři sbory. Rozpálené eternitové šablony odletovaly do vzdálenosti až 150 m. Zde se podařilo uchránit několik budov v těsné blízkosti. V Loučkách 25.10.2008 děti zapálily halu pronajatou panem Machovcem od Pozemkového fondu, naplněnou slámou a zaparkovanými stroji. Tuto, i přes zásah několika sborů se nepodařilo zachránit. Mimo takovýchto smutných akcí, kterých se hasiči zúčastňovali, pokračují v různých taktických cvičeních, v okrskových soutěžích, z kterých si většinou přiváží ocenění, jak družstev mužů a žen, tak i jednotlivců. Mimo hlavní náplně ochrany majetku před požáry, ale i před povodněmi byli vždy u všech akcí, které se v obci budovaly. Vždy byli jedním z hlavních nositelů kulturních akcí jako pořádání tanečních zábav, plesů a Masopustních rejů v maskách.
V současné době má hasičský sbor dvě družstva mužů do 35 a nad 35 roků a družstvo žen, první sezónu zažívá i družstvo nejmenších. Největším problémem byla neexistující požární zbrojnice. V měsíci červnu 2013 byla dokončena přístavba Požární zbrojnice k bývalé Základní škole.  O požární vybavení a techniku, včetně nákladního auta, je tak postaráno. 
V roce 2022 bylo pořízeno nové hasičské auto.