Vyhlášky, řády a nařízení

Platné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Vílanec č.1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství/
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, O místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Jednací řád

Jednací řád obce Vílanec

Ostatní

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 546/2019
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 545/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o zajišťování veřejného pořádku a čistoty obce při držení zvířat. (Vyvěšeno dne 30. 9. 2019)

Obecně závažná vyhláška obce Vílanec č. 1/2018 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Vílanec č. 3/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.3/2011 - o místním poplatku ze psů

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Nařízení obce č.1/2017 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce