Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515,  která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle §5 odst.1 a 2 zákona 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění ppzdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
 
1. Oficiální název Obec Vílanec  
2. Důvod a způsob založení Obec Vílanec byla založena .......... více
3. Organizační struktura Obec spravuje své záležitosti ........ více
4. Kontaktní spojení Vílanec 43, 588 35 Vílanec
tel.: (+420) 567 319 020
mobilní: starostka 725 885 584
úřední hodiny středa 16.00 - 17.30 hod
elektronická adresa podatelny: starosta@obec-vilanec.cz
datová schránka:  
hema5wc
5. Bankovní spojení Komerční banka č.účtu: 4027681/0100
6. IČO 00543772
7. Plátce DPH - DIČ CZ00543772
 8. Dokumenty   
9. Žádosti o informace  
10. Příjem žádostí a dalších podání
10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh,
         podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a 
         povinnostech osob
Žádosti o informace podle ............. více
10.2. Opravné prostředky Co když orgán žádosti nevyhoví ..... více
10.3. Formuláře Dostupné formuláře v sídle ............ více
10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné správy - životní situace Informace o řešení nejrůznějších .... více
11. Nejdůležitější předpisy Přehled předpisů, podle nichž ........ více
12. Sazebník úhrad za poskytování informací Informace, které nejsou na ........... více
13 Licence
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 Obec Vílanec nedisponuje vzory licenčních smlouv
Seznam organizací seznam