Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Czech point

Czech POINT ve Vílanci

Czech POINT je zkratka, která znamená:
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
Czech POINT je garantovaná služba pro komunikaci uživatele se státem prostřednictvím univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny.
Obec Vílanec se zapojila do systému Czech POINT, který by měl občanům usnadnit získání některých dokladů.
Jedná se o výpisy:
  1. Výpis z katastru nemovitostí
  2. Výpis z živnostenského rejstříku
  3. Výpis z obchodního rejstříku
  4. Výpis z rejstříku trestů
  5. Výpis z centrálního registru řidičů (bodové hodnocení řidiče)
Všechny ověřené výstupy vydává obecní úřad ve Vílanci.
Kolik zaplatíte ?
- 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku
- 100,- Kč za výpis z rejstříku trestů
Výpis z katastru nemovitostí
Potřebujete:
Údaje o nemovitosti, k níž požadujete výpis: název katastrálního území, číslo parcely nebo číslo popisné.
Komu lze vydat:
Rejstřík je ze zákona veřejný, k vydání stačí zaplatit správní poplatek.
Obchodní a živnostenský rejstřík
Potřebujete:
IČ organizace, k níž požadujete výpis.
Komu lze vydat:
Oba rejstříky jsou ze zákona veřejné, k vydání stačí zaplatit správní poplatek.
Rejstřík trestů
Potřebujete:
Občanský průkaz
Komu lze vydat:
Rejstřík trestů je ze zákona neveřejný, výpis může být vydán pouze žadateli, kterého se výpis týká, prokáže se platným dokladem totožnosti a zaplatí správní poplatek. Výpis může být vydán také zmocněnci na základě plné moci.
Centrální registr řidičů – bodové hodnocení řidiče
Potřebujete:
Občanský průkaz
Komu lze vydat:
Výpis může být vydán pouze žadateli, kterého se výpis týká a zaplatí správní poplatek.
Další informace podá starostka obce Marcela Zelená na tel. 567319020 nebo e-mail starosta@obec-vilanec.cz
Vše o Czech POINTu  je také na www.czechpoint.cz