Stavby

Vodovod a kanalizace Loučky

Autobusová čekárna

Obnova cesty na hřiště

Opravy u kulturního domu

hřbitovní zeď

Chodník