Vílanecká madona

Bohatou řadu gotických plastik z jihlavských kostelů doplňuje krásná socha Madony. V jihlavském městském muzeu je uloženo jedinečné umělecké dílo. Její původ naznačuje  jen střízlivá zpráva v muzeálním seznamu, kde lze zjistit, že v roce 1905 ji daroval muzeu farář P. Kvapil z Vílance.  Proto od  té doby se označuje tímto jménem.
Dnes je madona umístěna ve vestibulu muzea. Je vyřezaná  z  bukového dřeva a má výšku 86 cm. Její šat je obarven modře a červeně, ale nátěr je silně otřelý. Největší poškození jeví Jezulátko v matčině náručí, jemuž chybí část levé ručky. Obě figury byly značně prolezlé červotočem, ale odbornou konzervací zachráněny před úplnou zkázou.
Náleží také k tzv. „krásným Madonám“ a třebaže nebyla prvořadým dílem, má v sobě všechny znaky mistrovského díla. Její postava je lehce zvlněna do typicky gotického  „S“, hlava nesoucí malou korunku je ušlechtilá, tělo je zahaleno pláštěm, tvořícím množství ladných záhybů směřujících jedním koncem k ruce, na níž sedí malé Jezule, dotýkající se jednou dlaní matčiny hrudi. Druhou ruku má Madona nataženou od těla, jakoby třímala v prstech žezlo, které však chybí. Madona má rozhalen plášť a ukazuje štíhlé tělo oblečené v dobový přiléhavý šat, jemuž podobný má gotická sv. Barbora z chrámu minoritského. Její jemná tvář prozrazuje vznešený, ba královský klid mateřského štěstí. Nahé dítě  je však zobrazeno v pohybu, neboť vztahuje ulomenou ručku po neskutečném žezlu.
Vílanecká madona je třetí jihlavskou  dřevěnou  sochou  s  Jezulátkem v náručí. Je třetí místní variantou gotických Madon a představuje nejmladší typ, v němž neznámý umělec dokonale vystihl tělesné proporce.

Zušlechtěný realismus celého uměleckého podání sochy je důkazem pokročilého umění,  které  bez  nesnází  vyjadřuje zamyšlený plastický účin. Proto  je  třeba  datovati  vznik  sochy  daleko  později  snad  až  k r. 1465. Nelze pochybovat, že Vílanecká Madona byla původně určena pro výzdobu nám dnes neznámého chrámu, ale její poměrně malá výška by odpovídala menšímu prostoru, v němž kdysi stála nebo pro který byla určena.

Novinky

Výsledky rozboru vody

18. 9. 2020

Pamětní deska projektu podpořeného z NPŽP

18. 9. 2020

Nový znak a vlajka

18. 9. 2020

Mimořádná opatření

14. 9. 2020

Prezentace projektu přeložky silnice „I/38 Jihlava – Stonařov“

28. 8. 2020

Rozbor vody z 3.6.2020

28. 6. 2020

Závěrečná zpráva o čerpání podpory z fondu Vysočiny v roce 2019

15. 6. 2020

3. místo v anketě Zlatá jeřabina v kategorii kulturní aktivita

10. 6. 2020

archív

TOPlist