Od roku 2019 naleznete věci týkající se rozpočtu a hospodaření obce na elektronické úřední desce obce Vílanec, na kterou se dostanete kliknutím na tento odkaz.

2020

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno 25. 2. 2020)

Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno 9. 3. 2020)

Rozpočtové opatření č. 3 (vyvěšeno 16. 3. 2020)

Rozpočtové opatření č. 4 (vyvěšeno 7. 4. 2020)

Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno 4. 5. 2020)

Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno 25. 5. 2020)

Rozpočtové opatření č. 7 (vyvěšeno dne 9. 6. 2020)

Rozpočtové opatření č. 8 (vyvěšeno dne 18. 6. 2020)

Rozpočtové opatření č. 9 (vyvěšeno dne 30. 6. 2020)

Rozpočtové opatření č. 10 (vyvěšeno dne 14. 7. 2020)

Rozpočtové opatření č. 11 (vyvěšeno dne 18. 8. 2020)

Rozpočtové opatření č. 12 (vyvěšeno dne 5. 9. 2020)

Závěrečný účet 2019

Návrh závěrečného účtu 2019 včetně příloh (vyvěšeno dne 4. 5. 2020)

Schválený závěrečný účet za rok 2019 včetně příloh (vyvěšeno 4. 6. 2020)

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 (vyvěšeno 4. 6. 2020)

Mikroregion Třešťsko

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno dne 16. 1. 2019)

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2020 (vyvěšeno dne 14. 5. 2020)

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (vyvěšeno dne 26. 5. 2020)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko (vyvěšeno dne 26. 5. 2020)

2019

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno 4. 11. 2019)

Schválený rozpočet na rok 2020 (vyvěšeno dne 17. 12. 2019)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023 (vyvěšeno dne 17. 12. 2019)

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno dne 31. 1. 2019)

Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno dne 1. 3. 2019)

Rozpočtové opatření č. 3 (vyvěšeno dne 2. 4. 2019)

Rozpočtové opatření č. 4 (vyvěšeno dne 1. 5. 2019)

Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno dne 2. 6. 2019)

Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno dne 1. 7. 2019)

Rozpočtové opatření č. 7 (vyvěšeno dne 2. 8. 2019)

Rozpočtové opatření č. 8 (vyvěšeno dne 3. 9. 2019)

Rozpočtové opatření č. 9 (vyvěšeno dne 1. 10. 2019)

Rozpočtové opatření č. 10 (vyvěšeno dne 30. 10. 2019)

Rozpočtové opatření č. 11 (vyvěšeno dne 30. 10. 2019)

Rozpočtové opatření č. 12 (vyvěšeno dne 9. 12. 2019)

Rozpočtové opatření č. 13 (vyvěšeno dne 15. 1. 2020)

Ostatní

Návrh závěrečného účtu 2018 (vyvěšeno dne 15. 4. 2019)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2018 (vyvěšení dne 15. 4. 2019)

Fin 12.2018 (vyvěšeno dne 15. 4. 2019)

Příloha 12.2018 (vyvěšeno dne 15. 4. 2019)

Rozvaha 12. 2018 (vyvěšeno dne 15. 4. 2019)

Výkaz zisku a ztráty 12.2018 (vyvěšeno dne 15.4. 2019)

Mikroregion Třešťsko:

Návrh rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno 4. 11. 2019)

Návrh středně dobého výhledu 2021 - 2023 (vyvěšeno dne 4. 11. 2019)

Rozpočtové opatření Mikroregionu Třešťsko č. 1 2019 (vyvěšeno dne 4. 11. 2019)


2018

Rozpočet

Schválený rozpočet obce na rok 2018 (vyvěšeno dne 28. 12. 2017)

Středně dobé výhledy rozpočtu:

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 (vyvěšeno dne 28. 12. 2017)

Rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno dne 15. 3. 2018)

Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno dne 15. 5. 2018)

Rozpočtové opatření č. 3 (vyvěšeno dne 20. 6. 2018)

Rozpočtové opatření č. 4 (vyvěšeno dne 14. 7. 2018)

Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno dne 14. 9. 2018)

Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno dne 24. 10. 2018)

Rozpočtové opatření č. 7 (vyvěšeno dne 25. 11 2018)

Rozpočtové opatření č. 8 (vyvěšeno dne 17. 1. 2019)

Rozpočtové opatření č. 9 (vyvěšeno dne 25. 1. 2019)

Hospodaření:

Zpráva o výsledku hospodaření obce Vílanec za rok 2017 (vyvěšeno dne 15. 5. 2018)

Schválený závěrečný účet obce Vílanec za rok 2017 (vyvěšeno dne 15. 5. 2018)

Ostatní

Návrh rozpočtu Mikroregion Třeštsko na rok 2019 (vyvěšeno dne 26. 11. 2018, svěšeno dne17. 12. 2018)

Schválený rozpočet Mikroregion Třeštsko na rok 2019 (vyvěšeno dne 17. 12. 2018, svěšeno dne)


2017

ROZPOČET: 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 (vyvěšeno dne 29. 11. 2016, svěšeno dne 15. 12. 2016)

Schválený rozpočet obce na rok 2017 (vyvěšeno dne 7. 3. 2017) 

 

STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTU:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2020 (vyvěšeno dne 29. 11. 2016, svěšeno dne 15. 12. 2016)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020 (vyvěšeno dne 7. 3. 2017)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ K SCHVÁLENÉMU ROPOČTU NA ROK 2017

Rozpočtové opatření č. 1 (vyvěšeno dne 12. 3. 2017)

Rozpočtové opatření č. 2 (vyvěšeno dne 12. 4. 2017)

Rozpočtové opatření č. 3 (vyvěšeno dne 15. 5. 2017)

Rozpočtové opatření č. 4 (vyvěšeno dne 6. 6. 2017)

Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno dne 12. 9. 2017)

Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno dne 10. 10. 2017)

Rozpočtové opatření č. 7 (vyvěšeno dne 3. 11. 2017)

Rozpočtové opatření č. 8 (vyvěšeno dne 13. 12. 2017)

Rozpočtové opatření č. 9 (vyvěšeno dne 15. 1. 2018)

HOSPODAŘENÍ:

Návrh závěrečného účtu obce Vílanec za rok 2016 (vyvěšeno dne 6. 4. 2017, svěšeno 26. 4. 2017)

Zpráva o výsledku hospodaření obce Vílanec za rok 2016 (vyvěšeno dne 15. 5. 2017)

Schválený závěrečný účet obce Vílanec za rok 2016 (vyvěšeno dne 15. 5. 2017)

Novinky

Výsledky rozboru vody

18. 9. 2020

Pamětní deska projektu podpořeného z NPŽP

18. 9. 2020

Nový znak a vlajka

18. 9. 2020

Mimořádná opatření

14. 9. 2020

Prezentace projektu přeložky silnice „I/38 Jihlava – Stonařov“

28. 8. 2020

Rozbor vody z 3.6.2020

28. 6. 2020

Závěrečná zpráva o čerpání podpory z fondu Vysočiny v roce 2019

15. 6. 2020

3. místo v anketě Zlatá jeřabina v kategorii kulturní aktivita

10. 6. 2020

archív

TOPlist