Obec Vílanec zve všechny občany na besedu s občany na téma

Nakládání s odpady ve Vílanci

Vážení spoluobčané,

naše obec se dlouhodobě zabývá systematickým řešením problematiky
nakládání s odpady. Z Fondu Vysočiny byla podpořena žádost obce o dotaci na zpevnění
kontejnerového stání.

Pro efektivní fungování nastaveného systému je nutná spolupráce vás, občanů. Přijďte se
informovat, jak odpad třídit, co do jakého kontejneru patří, prodiskutovat problematiku třídění
odpadu v naší obci.

Zajímají nás i vaše názory na situaci odpadového hospodářství v obci.
Přijďte konzultovat své problémy s odpady.

V průběhu besedy budou prezentovány obecné informace o stávající legislativě o odpadech,
informace o předcházení vzniku odpadu, opětovném použití a recyklaci a také zde budou
shrnuty informace o systému odpadového hospodářství v obci Vílanec.

Místo konání besedy: sál kulturního domu, Vílanec
Termín: čtvrtek, 22. 2. 2018, 17:00
Přednášející: Ing. Zbyněk Bouda (Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.)

Novinky

Hasičský ples

19.2.2018

Přednáška o odpadech

9.2.2018

Blešák

25.1.2018

Informace obecního úřadu pro rok 2018

9.1.2018

Informace z obce v SMS

21.12.2017

Změna ve vedení obce

28.4.2017

archiv

TOPlist