EKO-KOM - výroční zpráva za rok 2020

Průvodní dopis EKO-KOM za rok 2020     .... zde
Přehled vytříděných obalů                         .... zde 
Osvědčení o úspoře emisí                        ..... zde