Covid 19

Ošetřovné - více viz https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.
Formulář ke stažení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy
Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina k očkování proti nemoci covid 9 ze dne 18.1.2021 /d-4104955/p1=1013

COVID 19