Starostka obce Vílanec dle ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích svolává 8. zasedání zastupitelstva obce Vílanec na středu 10. 7. 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu ve Vílanci č. 43.

Novinky

Zajímavost

9.7.2019

Zpr@vodaj

7.7.2019

Zasedání zastupitelstva č. 8

4.7.2019

Nabídka HDJ

29.5.2019

Drobný kovový odpad do žlutého kontejneru

20.5.2019

Kůrovec

4.4.2019

Platba za vodné a stočné 2019

3.2.2019

Revitalizace Louček

7.2.2019

archiv

TOPlist