Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy
přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen.
Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem
daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně
příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit
daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů
jednotlivých finančních úřadů.

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně
ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které
byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však
budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva
financí.

Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném
režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o
možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou
moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např.
vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně
využívat dálkové formy komunikace.

Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne
veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely
poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční
správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních
dnech.

Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají
minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se
najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále
veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální
ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V Praze dne 15. března 2020

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150

Novinky

Výsledky rozboru vody

18. 9. 2020

Pamětní deska projektu podpořeného z NPŽP

18. 9. 2020

Nový znak a vlajka

18. 9. 2020

Mimořádná opatření

14. 9. 2020

Prezentace projektu přeložky silnice „I/38 Jihlava – Stonařov“

28. 8. 2020

Rozbor vody z 3.6.2020

28. 6. 2020

Závěrečná zpráva o čerpání podpory z fondu Vysočiny v roce 2019

15. 6. 2020

3. místo v anketě Zlatá jeřabina v kategorii kulturní aktivita

10. 6. 2020

archív

TOPlist