Elektronická podatelna

ID datové schránky: hema5wc

Elektronická adresa elektronické podatelny:

 starosta@obec-vilanec.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Vílanec.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Vílanec 43, 588 35 Vílanec

Tato podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Ministerstvu informatiky, kromě zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je datum a čas přijetí poštovním serverem, předmět a obsah doručené zprávy. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů,
podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo - nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.

Podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád se postupuje i při řízení podle zákonů:

  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  • podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)
  • zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
  • žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2) pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak.

Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu. Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Novinky

Výsledky rozboru vody

18. 9. 2020

Pamětní deska projektu podpořeného z NPŽP

18. 9. 2020

Nový znak a vlajka

18. 9. 2020

Mimořádná opatření

14. 9. 2020

Prezentace projektu přeložky silnice „I/38 Jihlava – Stonařov“

28. 8. 2020

Rozbor vody z 3.6.2020

28. 6. 2020

Závěrečná zpráva o čerpání podpory z fondu Vysočiny v roce 2019

15. 6. 2020

3. místo v anketě Zlatá jeřabina v kategorii kulturní aktivita

10. 6. 2020

archív

TOPlist