Na základě změny podmínek Autorizované obalové společnosti EKOKOM, které vešly v platnost od roku 2019 je možné sbírat do jedné nádoby (žlutý kontejner) až 3 druhy odpadů. Po projednání se společností ASMJ, která provozuje třídící linku na separovaný odpad, je  od začátku roku do nádob na sběr plastů a nápojových kartonů, možné rovněž ukládat i drobný kovový odpad, jako např. hliníkové plechovky od nápojů, kovové plechovky od konzerv, víčka od jogurtů apod. Toto opatření nemá za cíl nahradit sběr kovového odpadu, který si obce organizují, ale pouze ulehčit domácnostem nakládání s odpady.

Novinky

Nabídka HDJ

29.5.2019

Drobný kovový odpad do žlutého kontejneru

20.5.2019

Kůrovec

4.4.2019

Platba za vodné a stočné 2019

3.2.2019

Revitalizace Louček

7.2.2019

Informace z obce v SMS

21.12.2017

Kundalini joga

15.12.2016

archiv

TOPlist