11. březen 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

  JSTE V DOMÁCÍ KARANTÉNĚ. VÁŠ STAV NEVYŽADUJE PŘIJETÍ DO
NEMOCNICE. JE DŮLEŽITÉ DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

-------------------------

  1.       ZŮSTAŇTE DOMA

  Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou
lékařské péče (viz bod 3 a 8 - co dělat před vyhledáním
lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a
nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno,
že je to bezpečné.

  Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a
léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup
objednat telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání
zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na
verandě nebo na jiném vhodném místě.

  2.       IZOLUJTE SE OD OSTATNÍCH OSOB VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI

  Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se
dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních
osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

  Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte
koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud
nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí
izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba
měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí
používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové
domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak
pro účely hygieny rukou.

  Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou
kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve
svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných
případech a nosit ústní roušku.

  Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud
je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni
ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve
svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s
čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

  3.       NEŽ NAVŠTÍVÍTE SVÉHO LÉKAŘE, NEJDŘÍVE MU ZAVOLEJTE

  Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány
telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních
potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

  V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména
horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře,
který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve
spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku
112.

  Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k
dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo
725 191 367 nebo 725 191 370.

  K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických
stanic.

  4.       NOSTE ÚSTNÍ ROUŠKU, POKUD VÁM TO JE DOPORUČENO

  Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě,
že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě
návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit
ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud
jsou s vámi ve stejné místnosti.

  5.       KRYJTE SI ÚSTA A NOS PŘI KAŠLI A KÝCHÁNÍ

  Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na
jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na
výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat
při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

  Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 -
nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce
mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a
důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při
dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

  6.       MYJTE SI RUCE

  Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí
rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po
dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně
osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je
testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma
rukama.

  7.       VYHNĚTE SE SDÍLENÍ DOMÁCÍCH POTŘEB

  Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky,
ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o
kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami
ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně
omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít
myčku nádobí.

  Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém
pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2
(COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo
prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

  8.       NEZVĚTE SI DOMŮ NÁVŠTĚVY

  Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo
navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte
mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to
telefonicky.

  9.       DOMÁCÍ ZVÍŘATA

  Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to
nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

  10.   PRANÍ PRÁDLA

  Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici
výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při
nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou
teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na
nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

  Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte
jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny
povrchy v okolí pračky.

  Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

  Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem
a vodou.

  11.   ODPADY

  Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by
měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí
být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do
druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

  12.   SLEDUJTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ U SEBE NEBO U OSOBY, O KTEROU
PEČUJETE

  POKUD SE ZHORŠUJE ZDRAVOTNÍ STAV VÁS NEBO OSOBY, O KTEROU PEČUJETE,
NAPŘ. MÁTE DÝCHACÍ OBTÍŽE, VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. POKUD SE
NEJEDNÁ O NOUZOVOU SITUACI, TELEFONUJTE VAŠEMU PRAKTICKÉMU LÉKAŘI
NEBO DO NEMOCNICE.

  POKUD SE JEDNÁ O STAV NOUZE A POTŘEBUJETE ZAVOLAT SANITKU, INFORMUJTE
VOLAJÍCÍHO NEBO OPERÁTORA, ŽE JSTE VYŠETŘOVÁNI NA SARS-COV-2
(NEBO ŽE PEČUJETE O NĚKOHO, KDO JE TESTOVÁN NA SARS-COV-2) .

Novinky

Soutěž Malujeme Vílanec a okolí

21. 10. 2020

Sběr velkoobjemového odpadu 6.-8.11.2020

21. 10. 2020

Shrnutí epidemiologického vývoje

14. 10. 2020

Vládní opatření

14. 10. 2020

Velkoplošná deratizace - 20 . 10 . , 26 . 10 . , 4 . 11 . 2020

14. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10.

9. 10. 2020

Covid vs chřipka

9. 10. 2020

Výsledky rozboru vody

18. 9. 2020

archív

TOPlist